mô hình phòng sơn

Các mô hình lắp ống thoát khí buồng phun sơn Leave a comment

Rate this post

Mô hình lắp ống thoát khí cụ thể theo địa hình và mặt bằng nhà xưởng

Mô hình lắp đặt kiểu P1 đến P4

P3-Mô hình lắp ống xuyên mái

mô hình lắp ống thoát mái buồng sơn
mô hình lắp ống thoát mái buồng sơn

P2- mô hình lắp ống qua tường

thoát ống qua tường cho buồng sơn
thoát ống qua tường cho buồng sơn

P4-mô hình thoát ống ngoặt xuống đất

thoát ống buồng sơn ngặt xuống rãnh

P1-mô hình thoát vượt mái

mô hình lắp buồng sơn trên mái

Leave a Reply

Contact Me on Zalo
0973002255