buồng phun sơn màng nước tdin

布恩·普恩·塞恩 Leave a comment

Rate this post

布恩·芬恩·塞恩·梅恩 N ·C

Bu_ng phun s_n m_ng n _c_ng d_ng r_ng r_ng r_ng r_ng r_ng r_ng r_ng r_n s_n s_n ph_m,

buồng phun sơn màng nước tdin
buồng phun sơn màng nước tdin
目录 冯蓬儿子 tdin
目录 冯蓬儿子 tdin

H_nh _nh v_ phim gi_i thi_u bu_ng phun s_n

Bu_ng són 3,3m 2 qu_t h_t

  Yêu cầu công ty tư vấn/báo giá


   恩古伊恩·莱·布恩·普恩·斯伦

  – Trong qué nh s_n lu_ng s_n a rét l_t l_n,做 v_y s _ng th_p phun s_n _t _o _p _c h_t b __i sn_qua th_p l_c.

  Th_p l_c s ____ng m_ng nu_c _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Khi h_t s_n y_u c_u c_u c_n ph_ng kón,s _ng _ng _c _c _c _c _c kh_n_nhión c_p ngu_c _c _c c _c s_c s_n. 

  Việc này nhằm tránh không cho bụi bẩn bay vào khu vực sơn nhằm nâng cao chất luợng của sản phẩm sơn.

  http://www.td-in.vn/product-category/giai-phap/thiet-bi-san-xuat-noi-that/phong-son-sach-1-phong-say

  M = HHNH 布恩公司 M_NG N _ C

  m_ h_nh phón són

  Mô hình phòng sơn tiêu chuẩn được Công ty TDIN nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp thực tế với các công ty tại VIỆT Nam.

  M _t m _ h_nh __s _ s _ bao g_m:

  1. 泰普·普恩·斯

  2. H_th_ng v_ch ph_ng s_n

  3. H_th_ng c_p _p _ng_n b_i v_o ph_ng

  [ c] th _ th_ t _ cho ph_ h_p c_a c_a c_a c_n c_t_tha ch o k _ thut h_n _n t _n t_n _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Céng ty s _ c_c_p_p_p_i_u v _i t_ng nh_ x _ng c_a c_c_n.

  莱希·赫奇·穆阿·布恩·塞恩·德丁

  • Chất lượng sản phẩm tăng cao
  • 霍恩·范恩·恩汉
  • 特恩·赫奇·哈恩
  • 奇菲菲·哈普
  • 比奥·米·特朗
  • 宁曹恩·苏伊姆·维什奇
  • 比奥·瓦什·赫奇·乔·肯恩

  S = D _NG V_ B_O H_NH BU_NG PHUN S_N

  Th_n b_o h_nh: 12 th_g
  Th_i h _n b_o t_,h _t_t_ki thu_t: 3 th_g mi
  n ph_Hu _ng d _n n phm ln _u

  Xem th_m 视频 gi_i_u bu_ng s_n

  B_NG TH_NG S_NG S_N M_NG N _ C

  _C T_C_ THU_T

  S_N PH_M L _A CH _N TH_M

  蒂特·比米乌特
  B_c_p kh_ s_chNh_m c_p kh_ s_ch cho hu v_c s_n.宝 gm b lé c bi
  ng n_i th_mng tráng k_m. 500×500
  Cét ngo_tCét ngo_t 90 × = 500×500
  库特·哈特库埃特·哈伊特·泰斯,洛伊 1,1 霍奇1,5kW。C_ th _ l_p l_n
  B.m n +cB+m t + 0,75 +n 2,2. 蒂·特·科·乔·布恩·斯恩
  [n ph]n_Loại đèn chuyên dụng phòng nổ. Ph_c v _ cho phón ti_u chu_n cao
  T_m l_c kh_ s_ c _pT_m 1m2,宝 g_m c_ khung _ _
  韦赫图韦奇·穆·雷恩。Chón the o són

  丹麦国家

  哈赫·哈恩·布恩·布恩·库恩·巴恩·塔涅·塔因·特奥·奥,chng t_i t_h_o _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Céc khéch h_ng ti_u bi_u nh _:

  塞恩·蒂·哈亚·菲特

  塞昂·蒂·西乌·特龙·凯

  Céng ty Hüng _c

  塞恩·蒂·维恩·菲

  Céng ty Khónh An-H_a _c / N_n n_t nh_ 辛 h – Vón _i_n / Cón ty BGS – Kón _i_n

  Céng n n_t_t_t_Ty H_Ninh / Céng ty Foster _n _ng / Céng t t_H_H_Woodland

  Céng n n_i th_t GSC _Thuéng tón_H_N_i /C_n_i_t Allico_H_i

  Céng ty _i H_i Thón _ H_i Phüng / Céng ty An Chi_ sx _Gm _Hung Yón

  Céng ty n_th_t Zip /C_ng ty H_ng – H____ng

  Céng ty AMORE – 霍伊·奥奇克 / 塞格蒂·奥伊·奥克 – 霍伊·奥奇

  Céng ty Tón _i _c – Máng céi / Trung töm ki_m nghi_m – 维恩·梅伊·特朗 – H_ N _i

  CTY TNHH QUMI VN / CTY TNHH 安奇 / CTy TNHH 气体汽油 H_i Phón / CTY TNHNguyón Khoa H_ Nam

  CTY TNHH 利拉马 3 DAi NIPPON / 

  CTy CP KT CN v_ TM 班迈 /

  CN CTY DDDT v_ PT T_ H_

  .. v_ h_n 500 kh_ch h_ng h_c mua buéng s_n_nh tham kh_o: 

  Béo gié bu_ng phun són m_ng n _c

  Để đầu tư mộ bộ buồng sơn hiên nay có giá rất vừa phải, xưởng sản xuất vừa và nhỏ cũng có thể đâu tư một bộ.

  Gi_ m _t b _ b_ b_n c_c_n dao _ng t _30.000.000

  布恩·斯恩·恩·hón m+c 70 triu

  Phón són cao c_p c_ gié khoang 200 triéu

  M _t h_th_ng s_n v_ s _y ho_n khong 1,2 t =

  Mét d_y chuy _n s_n t ____________________________________________________________________________

  Để cụ thể hơn chi phí, các bạn liên hệ với TDIN để được tư vấn miễn phí và có đơn giá cụ thể và phù hợp nhất với công việc của mình.

  Hönh nh nn n n tónn:

  Phim buồng phun sơn màng nước

  C_u t _o bu_ng phun s_n m_ng n _c

  布恩·斯恩·奥·库奥·库奥·布恩·格姆:

  Máng tràn, đây là bộ phận rất quan trọng, tạo thác nước đều, mịn, thu bụi sơn tốt nhất. Đường cong máng tràn được TDIN nghiên cứu và thử nghiệm qua hàng trăm sản phẩm nên rất tối ưu, dòng chảy tuyệt vời. 吉普·恩根·布伊·希恩·库埃特

  B _n _c c c c_n n.

  Qu_t h_t _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  C_c th_nh phón kh_c c bn t_m hi_u th_m

  库特·卢恩

  Bu_ng phun s_n m_ng n _c l_ m_t s_n ph_m kh_ng th _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  C_c x _ng s_n xu _t _t _g ________________________________________

  C_c x _ng són xu_t n_i th_t

  X __ng s_n xu _t c_ngi_p c_ d_ng són

  M _i v _n _n _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  泽姆·塞姆·卡奇·贝伊·维恩·昆

  布恩·塞恩·梅恩 N ·C

  布恩 S+N 3,3 米

  布恩·塞恩·赫赫

  泰埃特·科恩·普伦·斯·南

  LIN H_ MUA Bu_NG PHUN S_N M_NG N _C

  [ S_n ph _m ] c ch_ng t_i t _n mión ph_

   [ Ch]ch_t_i huyón m _i c_p _t _t _t _chi ph_ v_n chuy_n。Trong trường hợp ở xa chúng tôi có chương trình hỗ trợ đặc biệt.

   ̈ Sản phẩm được bảo hành tận nơi.

   [ 库什奇 c] ch_n lo_i bu_ng s_n kh_,ho_c _t

  [i]n tho _i _n h_

  0973.002255 – 0968.010204

  Leave a Reply

  Contact Me on Zalo
  0973002255