Điều khoản – dịch vụ

Rate this page

Chào mừng bạn đến với TDIN!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ của Công ty CP Công nghiệp thái dương.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng nên đôi khi có thể áp dụng các điều khoản bổ sung hoặc các yêu cầu về sản phẩm (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi). Các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp kèm theo Dịch vụ liên quan và các điều khoản bổ sung đó sẽ trở thành một phần thuộc thỏa thuận của bạn với chúng tôi nếu bạn sử dụng các Dịch vụ đó.

Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi.

Không được sao chép và phát tán khi không được chúng tôi cho phép

Việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất cứ các quyền sở hữu trí tuệ nào đối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nội dung mà bạn truy cập. Bạn không được sử dụng nội dung từ Dịch vụ của chúng tôi trừ khi bạn được chủ sở hữu nội dung đó cho phép hoặc được luật pháp cho phép. Các điều khoản này không cấp cho bạn quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu hoặc lôgô nào được sử dụng trong Dịch vụ của chúng tôi. Không được xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo pháp lý nào được hiển thị trong hoặc kèm theo Dịch vụ của chúng tôi.

Liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo dịch vụ, thông báo quản trị và thông tin khác. Bạn có thể chọn không nhận một số thông báo này.

Tài khoản của bạn

Bạn có thể cần có Tài khoản TDIN để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản TDIN của riêng mình.

Để bảo vệ Tài khoản của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản của bạn.

Thay đổi đối với Thỏa thuận này

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các điều khoản được cập nhật trên Trang web. tiếp tục sử dụng của bạn của trang sau khi bất kỳ thay đổi như hiện sự chấp nhận của bạn về các Điều khoản và điều kiện mới.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc gì về bản thoả thuận này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

email: tdin.vn@gmail.com

Contact Me on Zalo
0973002255
Chat Telegram?