Tháp rửa khí

tháp xử lý khí thải tdin, ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp