tdin

Hút khí xưởng mạ

Hệ thống bao che xưởng mạ kim loại td.hk.xm.02
Hệ thống khung bao che xưởng mạ kim loại được chế tạo nhằm che chắn không cho khí độc khu vực mạ thoát ra xung quanh làm ảnh hưởng...
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
Hệ thống hút khí xưởng mạ kim loại td.hk.xm.01
Hệ thống hút khí độc của xưởng mạ kim loại. Các loại khí độc sinh ra tại bể mạ như khí Cr, Ni...được hút và vận chuyển ra trung...
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
Hệ thống Hút xưởng mạ
Dust collector for Grinding workshop
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:th
|KM:
HT hút xưởng mạ
Grinding Ventilation
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:th
|KM:

BẠN LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO:

Địa chỉ: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

Xưởng SX: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

Điện thoại: 84-02437500794 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:congnghiepthaiduong@gmail.com

WEB SITE: www.td-in.vn @ www.td-in.com www.ban247.vn

Call-0243.7500794
Phòng kt-congnghiepthaiduong
0968.010204
Phòng kt-lhonglam
0973.00.22.55
Phòng kd-Kinh doanh 2
0963.010304
Phòng kd-Kinh doanh 2
0969606999

CopyRight by TDIN 2009.  Địa chỉ: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  Điện thoại: 84-02437500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:1 users online on page:1  total users: 5126540