buồng sơn áp dương

buồng sơn áp dương sử dụng hệ thống cấp khí tăng áp làm cho khí trong phòng sơn áp suất luôn dương.

Hệ thống này đảm bảo bụi không thể xâm nhập buồng sơn, làm cho sản phẩm sơn sạch sẽ, đẹp đẽ

Hiển thị một kết quả duy nhất