tdin
 
tdin   NSX
tdin  TDIN

- 機械製品

-  Mô tả:
機械製品
Kĩ thuật: 

  Mời bạn xem thêm www.td-in.com

Tài liệu: 

  Mời bạn xem thêm www.td-in.com

Khách hàng: 

  Mời bạn xem thêm www.td-in.com

Công ty Sumitomo Bakelite Việt Nam-Nhật Bản (Khu công nghiệp Thăng Long-Hà Nội)

Công ty Machino Việt Nam Electronic Stanley (Khu công nghiệp Thăng Long-Hà Nội )

Công ty Panasonic (Nhật Bản.Khu công nghiệp Thăng Long-Hà Nội)

Công ty Canon - Nhật Bản (Khu công nghiệp Thăng Long-Hà Nội)

Công ty SEW (Khu công nghiệp Thăng Long II – Hưng Yên)

Công ty Hondalock  - Nhật Bản – Hà Nam…

Ảnh tham khảo: 

       

 

       

  Mời bạn xem thêm www.td-in.com

直接|69;}09;}40;|88;{73;|28;{90;{56;|27;
事務技"899;-congnghiepthaiduong
0968.010204
事務技"899;-lhonglam
0973.00.22.55
売上'640;-Kinh doanh 2
0963.010304
売上'640;-Kinh doanh 2
0969606999

CopyRight by TDIN 2009.  住所: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  電話番号: 84-02437500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:3 users online on page:2  total users: 5170189