tdin

补偿制度的压力和油漆

压力补偿系统,在新的油漆彩绘室系统。阿出口产品的数量或需要高品质的涂料,没有灰尘坚持制度应该有油漆和抵消压力和真空除尘过滤器,以确保该地区是干净的油漆,确保标准优质涂料产品
喷雾压力补偿系统Td.hs.ba.01
 
NSX:TDIN
|Gia:973.002.255
|BH:12th
|KM:vận chuyển

您与我们联系

地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

讲习班: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

电话: 84-4-37500794 FAX: 84-4-3.7502310 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:tdin@td-in.vn Email 02 to:sale@td-in.vn

WEB SITE: www.td-in.vn www.td-in.com

支持直接
技术-congnghiepthaiduong
0168.282.4784
技术-lhonglam
0973.00.22.55
&144;售-lexuanlinhx2005
0988.236.230
&144;售-lexuanlinhx2005
0125.311.4790

CopyRight by TDIN 2009.  地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  电话: 84-4-37500794 FAX: 84-4-3.7502310 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:3 users online on page:1  total users: 4619786