tdin

补偿制度的压力和油漆

压力补偿系统,在新的油漆彩绘室系统。阿出口产品的数量或需要高品质的涂料,没有灰尘坚持制度应该有油漆和抵消压力和真空除尘过滤器,以确保该地区是干净的油漆,确保标准优质涂料产品
喷雾压力补偿系统Td.hs.ba.01
 
NSX:TDIN
|Gia:973.002.255
|BH:12th
|KM:vận chuyển

您与我们联系

地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

讲习班: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:congnghiepthaiduong@gmail.com

WEB SITE: www.td-in.vn @ www.td-in.com www.ban247.vn

支持直接
技术-congnghiepthaiduong
0968.010204
技术-lhonglam
0973.00.22.55
&144;售-Kinh doanh 2
0963.010304
&144;售-Kinh doanh 2
0969606999

CopyRight by TDIN 2009.  地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:4 users online on page:1  total users: 5170304