tdin

系统烟尘喷雾砂厂

真空工厂爆破,或喷雾球系统主要用于钢铁工业结构。爆破清洗时把工厂周围的环境,表面上看,大量的灰尘飞行,弥漫性工厂,能够飞行到居民区造成污染。 应用范围:钢结构厂...
系统清洁剂厂爆破td.hb.pc.01
 
NSX:TDIN
|Gia:509
|BH:03th
|KM:

您与我们联系

地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

讲习班: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:congnghiepthaiduong@gmail.com

WEB SITE: www.td-in.vn @ www.td-in.com www.ban247.vn

支持直接
技术-congnghiepthaiduong
0968.010204
技术-lhonglam
0973.00.22.55
&144;售-Kinh doanh 2
0963.010304
&144;售-Kinh doanh 2
0969606999

CopyRight by TDIN 2009.  地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:3 users online on page:1  total users: 5170290