tdin

吸尘器袋面料

吸尘器除尘过滤袋面料采用的织物材料的原则,只允许空气通过,并防止灰尘了。在灰尘过滤器织物应用适用于许多行业,如木材,纤维,水泥...这种高效率的灰尘过滤器和低成本的类型。 系统真空系统真空木材车间,车库真空吸尘器厂的应用做药物....
吸尘器1掌上 1.5HP/1.1kW TD.HB.TV.01.02
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 1HP/0.75kW TD.HB.TV.01.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 1HP/0.75kW TD.HB.TV.01.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 2HP/1.5kW TD.HB.TV.01.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 2HP/1.5kW TD.HB.TV.02.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 3HP/2.2kW TD.HB.TV.02.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 5HP/4kW TD.HB.TV.02.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 5HP/4kW TD.HB.TV.03.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
 1 2

您与我们联系

地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

讲习班: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

电话: 84-4-37500794 FAX: 84-4-3.7502310 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:tdin@td-in.vn Email 02 to:sale@td-in.vn

WEB SITE: www.td-in.vn www.td-in.com

支持直接
技术-congnghiepthaiduong
0168.282.4784
技术-lhonglam
0973.00.22.55
&144;售-lexuanlinhx2005
0988.236.230
&144;售-lexuanlinhx2005
0125.311.4790

CopyRight by TDIN 2009.  地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  电话: 84-4-37500794 FAX: 84-4-3.7502310 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:1 users online on page:1  total users: 4471158