tdin

吸尘器袋面料

吸尘器除尘过滤袋面料采用的织物材料的原则,只允许空气通过,并防止灰尘了。在灰尘过滤器织物应用适用于许多行业,如木材,纤维,水泥...这种高效率的灰尘过滤器和低成本的类型。 系统真空系统真空木材车间,车库真空吸尘器厂的应用做药物....
吸尘器1掌上 1.5HP/1.1kW TD.HB.TV.01.02
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 1HP/0.75kW TD.HB.TV.01.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 1HP/0.75kW TD.HB.TV.01.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
吸尘器1掌上 2HP/1.5kW TD.HB.TV.01.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 2HP/1.5kW TD.HB.TV.02.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 3HP/2.2kW TD.HB.TV.02.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 5HP/4kW TD.HB.TV.02.03
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
2吸尘器袋 5HP/4kW TD.HB.TV.03.01
 
NSX:TDIN
|Gia:0
|BH:12th
|KM:
 1 2

您与我们联系

地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

讲习班: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội

电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

Email 01 to:congnghiepthaiduong@gmail.com

WEB SITE: www.td-in.vn @ www.td-in.com www.ban247.vn

支持直接
技术-congnghiepthaiduong
0968.010204
技术-lhonglam
0973.00.22.55
&144;售-Kinh doanh 2
0963.010304
&144;售-Kinh doanh 2
0969606999

CopyRight by TDIN 2009.  地址: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  电话: 84-024337500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:3 users online on page:2  total users: 5170226